0620 CASEIROS

0620 CASEIROS

The recovery of the old «Casa dos Caseiros» for the entrance door to the «Fragas do Eume» in Monfero, assumes not only the rehabilitation of the building, the closest one to the ancient Monastery of Monfero, but also a boost to the natural reserve, one of the best preserved European Atlantic forest. Our love to Monfero extends beyond the work, going to the memories or our childhood, smells, games and laughs…. The environment is wild in Monfero [Mons-Ferus] and is not intended to domesticate, his charm is there, in maintaining its essence, as well as its fragility and complexity. The work was the unification of three stone made buildings that were in a dismal state. Our job was to unifty, join all these elements with a new piece made of wood slats.  ///A recuperación da vella Casa dos Caseiros para porta de entrada ás Fragas do Eume en Monfero asume a rehabilitación do edificio próximo ó antigo Mosteiro de Monfero, e tamén a entrada á reserva natural, un dos mellor conservados bosques atlánticos europeos. O noso amor por Monfero vai mais alá do traballo, as lembranzas de infancia, os olores, os xogos, as romerías, as risas…O medio ambiente é salvaxe en Monfero [Mons-Ferus] e non se pretende domesticar, o seu encanto está aí, en manter a esencia así como a súa complexidade e fraxilidade. O traballo trata da unificación de tres volumes de pedra que se atopan nun estado ruinoso. O noso traballo é o de unificar, unir eses elementos cunha nova peza realizada cun entramado de madeira ///

DATA SHEET/FICHA TECNICA. Casa do Parque das Fragas do Eume.
Location/Emplazamento: Monfero, A Coruña. Architects/arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Consellería de Medio Ambiente, Xunta de Galicia. Collaborators/colaboradores: Rebeca Blanco, Marcos Álvarez, Luis Álvarez, Patricia Liñares, Scott Doig.  Consultings/consultoras: Isabel Francos. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: Rebeca Blanco. Area/Superfície construida: 379m². Constructor/Constructora: TRAGSA. Photography/fotografía: sabin-blanco [1, 4, 5] Héctor Santos-Díez