COMPETITION PRIZES [CONCURSOS]

2016


Concurso ideas. Actuacións de interés cultural no Camiño Francés. Ministerio de Fomento
Restoration of a historical building as a Cultural Center. Arzúa. A Coruña
Finalist

 

2015


Concurso de ideas. Logotipo Asociación Galega de Arquitectos
First Prize

 

2011


Ideas Competition. Washington Monument Grounds. Washington DC
Finalist

Competition. New technologies building. Concello de Lugo.
Third Prize

 

2010


Concurso de ideas. Centro de Ciencias de Patrimonio Cultural CSIC. Brañas do Sar. Santiago de Compostela
First Prize -1st phase-

Competition. Kindergarden in Arteixo. A Coruña
First Prize

 

2006


Concurso de Ideas VPP Barrio de Covadonga. Ourense. Xunta de Galicia
1 Accesit

Concurso de Ideas. Escola Infantil en Carballo. A Coruña
2 Accesit

Concurso. Campo de Fútbol en Barreiro. Vigo. Pontevedra. Xunta de Galicia
First Prize

 

2004


Concurso de ideas. Conversión en hotel monumento-spa del Monasterio de Santa María de Monfero. Xunta de Galicia
First Prize

Concurso de ideas. Jóvenes Arquitectos Javier Morales. 72 VPP en Guadalajara. Fundación Hercesa
Third Prize

Concurso. Centro de Formación e Novas Tecnoloxías. Santiado de Compostela. Xunta de Galicia
First Prize

 

2003


Concurso de ideas. Centro de Formación Banco Pastor. Mondego Sada. Fundación Barrié de la Maza
First Prize

 

2002


Concurso anteproxectos. Nueva Sede Delegación COAG A Coruña
Second Prize

Concurso anteproxectos. Centro Comarcal da Mariña Central. Mondoñedo. Lugo. Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia
First Prize

 

2001


Concurso anteproyectos. Nueva Edificio Policía Local. Concello de Ourense
Accesit

 

2000


Concurso anteproxectos. Centro Comarcal de Terra de Caldelas. Castro Caldelas. Ourense. Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia
Accesit

Concurso ideas. Fundación Luis Seoane. Concello da Coruña
[as collaborators of Quintáns-Raya-Crespo]
First Accesit

 

1998


Concurso anteproxectos. Centro Comarcal da Mariña Oriental. Viveiro. Lugo. Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia
First Prize

Concurso anteproxectos. Proxectos-tipo de Parques Locais de Bombeiros e Protección Civil. Deputación da Coruña
Accesit

 

1997


Concurso anteproxectos. Proxectos-tipo de Campos de Fútbol. Deputación da Coruña
First Prize

Concurso anteproxectos. Proxectos-tipo de Pabellóns de Deporte. Deputación da Coruña
Accesit

Concurso anteproxectos. Facultade de Enxeñería de Minas. Universidade de Vigo
Second Prize

Concurso Formica Funcional. Formica Española, S.A. Galdácano. Vizcaya
First Prize

 

1996


7º Concurso de Solucións Construtivas Pladur
Accesit

I Concurso Cortizo de Proxectos Arquitectónicos. Pabellón de Feiras y Exposicións en Vilagarcía de Arousa
Accesit