0614 O BARCO

0614 SWIMMING POOL. O BARCO DE VALDEORRAS

A triangular shape for a rectangular swimming pool…We decided to fragment the program into 3 different volumes with 3 different interior hights. Technology is reffered to local techniques: prefabricated concrete slabs and the oportunity of finding uses for the waste slate rubble from local quarries. /// Unha forma triangular para unha piscina rectangular… decidimos fragmentar o programa en tres volumes con tres alturas interiores diferentes. A tecnoloxía utilizada refírese ás técnicas locais: os paneis prefabricados e a encontrar usos para os restos de canteira de pizarra ///

DATA SHEET/FICHA TECNICA. SWIMMING POOL. O BARCO DE VALDEORRAS
Location/Emplazamento: O Barco de Valdeorras. Architects/arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Secretaría Xeral para o Deporte, Xunta de Galicia. Collaborators/Colaboradores: Marcos Alvarez, Luis Alvarez, Alba Paz, Rebeca Blanco. Consultings/Consultoras: Isabel Francos. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: F. Javier Fafian. Area/Superficie construida: 2083m². Constructor/Constructora: Antalsis. Photography/Fotografía: sabin-blanco, Héctor Santos-Díez