0606 SANTA ISABEL CF

 

0606 SANTA ISABEL CF

Our place of intervention was located on the cover that maked the entrance to the circus. The door, entry-exit, one and both at the same time; point of urban incisión, articulation between growths, between roads…; stories that begin and others that end.The sequence of spaces, the precise and sober volumes contained in the changing romos are articulated with a sequence of courtyards that illuminate the spaces and provide them with movement. The stone wall of the closure faces the concrete wall of the changing rooms; the first is nailed to the ground, marks the las line of the field; the second one slides and folds over him, takes us into the field. /// O noso lugar de intervención atopase na portada que sinala a entrada do circo. A porta, entrada-saida, unha e as duas cousas ó mesmo tempo; punto de incisión urbano, articulación entre xeitos de medrar, entre épocas, entre camiños…; historias que comenzan e outras que remetan. As secuencia de espacios, os volumnes precisos e sobrios que conteñen os vestiarios articúlanse como secuencia de patios que iluminan os espacios e dotaos de movemento. O muro de pedra existente enfrentase ó de formigón dos vestiarios; o primeiro clavase no terreo, marca a derradeira liña do campo; o segundo deslizase e dóbrase sobre si mesmo, fainos entrar no terreo de xogo.

DATA SHEET/FICHA TECNICA. SOCCER FIELD IN SANTA ISABEL
Location/Emplazamento: Santiago de Compostela. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Concello de Santiago de Compostela. Collaborators/Colaboradores: Marcos Alvarez, Luis Alvarez, Alba Paz, Rebeca Blanco. Consultings/Consultoras: Isabel Francos. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: F. Javier Fafian. Area/Superficie construida: 588 m². Constructor/Constructora: 2000 Joscon Construcciones SL. Photography/Fotografía: sabin-blanco, Héctor Santos-Díez