0306 COIROSCF

 

0306 COIROS CF

In this case, the commission comes from the adaptation of the thirteenth Soccer Field adaptation project for the Diputación da Coruña, before having been the winners of an open and public ideas competition in 1997. At this point we had an old existing foundation and two different levels: the public one (spectators) and the private level (players). Our decision was using only three materials: concrete, security white glass and galvanized steel. The public access is solved with a little concrete volume integrated with the new concrete fence. All of these, with the necessity of an extraordinary low cost. /// Neste caso, o encargo ven da decimoterceira adaptación de campos de fútbol para a Exma. Diputación da Coruña, sendo anteriormente uns dos gañadores do concurso público de ideas en 1997.  Tíñamos unha cimentación existente a dous niveis: un público (espectadores) e outro privado (xogadores). A nosa decisión foi usar soametne tres materiais: formigón, vidrio e aceiro galvanizado. O acceso público resolvese cun pequeno volumen de formigón integrado no cerramento do campo. Todo esto, con un necesario e extraordinario baixo custo.

 

DATA SHEET/FICHA TECNICA. SOCCER FIELD IN COIROS
Location/Emplazamento: COIROS. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Concello de Santiago de Compostela. Collaborators/Colaboradores: Fernando Añón, Marcos Alvarez, Marián Juárez, Rebeca Blanco. Quantity Surveyor/Dirección de Obra: F. Javier Fafian, Ana Barbara Criado. Area/Superficie construida: 455 m². Constructor/Constructora: Decoraciones J. Bello, S.L. Photography/Fotografía: sabin-blanco, Héctor Santos-Díez