0401 GALICIA XXI

0401 GALICIA XXI EXHIBITION

In febrero 2004 the University of Maryland offered us the opportunity to show our work in the USA. Feeling proud of the architectural production in Galicia, we discussed the option of expanding it to other professionals, which was appreciated. The exhibition was opened to Galician architects or not, with work done in Galicia. Through the Cultural Office of the Embassy in Washington D.C. we were given the room “Art Space” in the Embassy for the exhibition from July 1 to August 31. /// En febrero do 2004 ofrecesenos dende a Universidade de Maryland, a oportunidade de mostrar a nosa obra en EEUU. Sentíndonos orgullosos da producción arquitectónica en Galicia, comentamos a opción de ampliar a outros profesionais a mostra, o que resultou ben acollido. A exposición abreuse a arquitectos galegos ou non, con obra realizada en Galicia. A través da Oficina Cultural da Embaixada en Washington D.C cedeusenos a sala “Art Space” na propia Embaixada para a exposición do 1 de xulio ó 31 de agosto.

DATA SHEET/FICHA TECNICA. GALICIA XXI EXHIBITION
Location/Emplazamento: WASHINGTON DC. Architects/Arquitectos: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco. Client/Cliente: Embassy of Spain. Collaborators/Colaboradores: Rebeca Blanco, Tomás Blanco, María Blanco. Constructor/Constructora: Patricia Sabín, Enrique M. Blanco Photography/Fotografía: sabin-blanco